Tukikohtamaksujen periaatteet

Nämä tukikohtamaksujen periaatteet koskevat sekä Hökän että Ykskoivun tukikohtia ja noudattavat myös Päijänteen tukikohtien yhteisiä pelisääntöjä. LPS:n tukikohdista Ykskoivu on avoin tukikohta, kun taas Hökkä on tarkoitettu vain LPS:n jäsenille.
Tukikohtamaksuja peritään aiheuttamisperiaatteen mukaan tukikohtien ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi koko veneilijäperheen viihtyisiksi retkeilypaikoiksi.
Tukikohtamaksut, joiden suuruuden syyskokous määrittää vuosittain, ovat kertamaksu (vrk) ja kausimaksu (koko veneilykausi). Tukikohtamaksun maksaminen oikeuttaa tukikohdan ja sen palvelujen täysmääräiseen käyttöön maksetulle ajanjaksolle. Henkilökohtaisten vieraiden tuominen tukikohtaan on sallittua. Työhön ja yritystoimintaan liittyvät vierailut ja niihin kohdistettavat maksut tulee sopia etukäteen seuran toimiston kanssa.
Tukikohtaan rantautuvan veneen tulee olla katsastettu ja johonkin veneily- tai järvipelastusseuraan rekisteröity vene. Jos oman seuran venettä ei pätevästä ja ennalta ilmoitetusta syystä voida katsastaa ennen kulloistakin virallisen katsastusjakson päättymistä, voi seuran hallitus myöntää väliaikaisen luvan tukikohdan käyttämiseen sovittuun katsastusaikaan saakka.
Tukikohtamaksu ei ole venekohtainen, vaan henkilökohtainen. Venekunnalla tarkoitetaan tukikohtamaksun maksaneen henkilön kulloinkin mukana olevaa miehistöä ja/tai kausimaksun maksaneen jäsenen kanssa samassa osoitteessa asuvia perheenjäseniä.
Tukikohdan käyttöoikeus syntyy venekunnan maksaessa tukikohtamaksun, joko kertamaksun tai kausimaksun. Tukikohtaan ei tarvitse tulla omalla veneellä, kunhan vene täyttää edellä veneelle asetetut ehdot.
Tukikohdan palvelujen käyttöoikeus ja tukikohtamaksun maksuvelvoite katsotaan syntyneen, kun vene on kiinnitetty rantaan/laituriin. Lyhyet tervehdyskäynnit ilman tukikohdan palvelujen käyttöä ovat kuitenkin maksuttomia.
Tukikohdassa käynnit tulee aina kirjata siihen varatulle lomakkeelle (myös kausimaksun maksaneet) tukikohtien jatkuvan kehittämisen edellytysten varmistamiseksi.
Kannustamme kaikkia tukikohtamaksujen maksamisen omavalvontaan. Havaitut poikkeamat tulee ilmoittaa saari-isännälle tai seuran toimistoon.
Tukikohtien kertamaksun (Hökkä ja Ykskoivu) voi maksaa MobilePay-sovelluksella, tukikohdassa olevaan lippaaseen tai LPS:n pankkitilille FI85 2280 3800 0418 90.

Hyväksytty LPS:n Kevätkokouksessa 7.3.2018. Lisätty MobilePay-sovelluksen käyttömahdollisuus 7.5.2020/JLe.