Tukikohtamaksujen periaatteet

Nämä tukikohtamaksujen periaatteet koskevat sekä Hökän että Ykskoivun tukikohtia ja noudattavat myös Päijänteen tukikohtien yhteisiä pelisääntöjä. LPS:n tukikohdista Ykskoivu on avoin tukikohta, kun taas Hökkä on tarkoitettu vain LPS:n jäsenille.

 • Tukikohtamaksuja peritään tukikohtien ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.
 • Tukikohtien kerta (vrk) ja kausimaksut (koko veneilykausi) päätetään syyskokouksessa.
 • Henkilökohtaisten vieraiden tuominen tukikohtaan on sallittua.
 • Työhön ja yritystoimintaan liittyvät vierailut ja niihin kohdistettavat maksut tulee sopia etukäteen seuran toimiston kanssa.
 • Tukikohtaan rantautuvan veneen tulee olla katsastettu ja johonkin veneily- tai järvipelastusseuraan rekisteröity vene.
 • Tukikohtamaksu ei ole venekohtainen, vaan henkilökohtainen. Venekunnalla tarkoitetaan tukikohtamaksun maksaneen henkilön kulloinkin mukana olevaa miehistöä.
 • Tukikohdan palvelujen käyttöoikeus ja tukikohtamaksun maksuvelvoite katsotaan syntyneen, kun vene on kiinnitetty rantaan/laituriin. Lyhyet tervehdyskäynnit ilman tukikohdan palvelujen käyttöä ovat kuitenkin maksuttomia.
 • Tukikohdassa käynnit tulee aina kirjata siihen varatulle lomakkeelle (myös kausimaksun maksaneet) tukikohtien jatkuvan kehittämisen edellytysten varmistamiseksi.
 • Kannustamme kaikkia tukikohtamaksujen maksamisen omavalvontaan. Havaitut poikkeamat tulee ilmoittaa saari-isännälle tai seuran toimistoon.

Tukikohtien kertamaksun 20 € (Hökkä ja Ykskoivu) maksutavat

 • Mobilepay Hökkä ja Ykskoivu 72004
 • tukikohdassa oleva lipas
 • LPS pankkitili FI85 2280 3800 0418 90