Katsastus

Katsastussäännöt ovat valtakunnalliset ja niitä noudattavat kaikki Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n kuuluvat seurat. Katsastuksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää veneturvallisuutta ohjaamalla ja opastamalla veneilijöitä veneidensä hoitoa, varustamista ja varusteiden käyttötaitoa koskevissa asioissa sekä turvallisuusmyönteisten asenteiden omaksumisessa.

Katsastuksen tärkeimpänä perusteena on merilain 8 §: ”Aluksen tulee, sitä merenkulkuun käytettäessä, olla niin rakennettu, varustettu, miehitetty, lastattu ja vaadittavin tarvikkeiden varustettu, että ihmishenki ja omaisuus voidaan, ottaen huomioon sekä kulkuveden laatu että liikenne, johon alusta käytetään, katsoa turvalliseksi.”

Laki ei määrää huviveneitä katsastettavaksi, mutta vastuu veneestä ja siinä olevien henkilöiden turvallisuudesta on veneen omistajalla ja kulussa oltaessa päällikkönä toimivalla. Katsastus ei vapauta heitä tästä vastuussa. Päällikön on ennen purjehdukselle lähtöä parhaansa mukaan varmistauduttava siitä, että vene on täysin kunnossa, merikelpoinen ja riittävästi miehitetty.

Kilpailussa noudatettavista katsastusohjeista määrätään kilpailukutsussa.

Tarkista katsastuskohteet tästä. Päijänne kuuluu katsastusluokkaan 3.

Katsastusmenettely

 • jaetaan kahteen osaan: peruskatsastukseen ja vuosikatsastukseen
 • on suoritettava purjehduskauden alussa kesäkuun loppuun mennessä ja se on voimassa seuraavan vuoden kesäkuun loppuun. Myöhäisempään katsastukseen tulee olla hyvin perusteltu syy, esim. omistajan vaihdos tai isompi korjaus. Katsastuksesta laskutetaan tuplamaksu, jos se tapahtuu ilman hyväksyttyä ja perusteltua syytä määrättyjen vuosi- ja peruskatsastusaikojen ulkopuolella.
 • vene merkitään vuosittain kotiseuran rekisteriin, jolloin vene saa oikeuden käyttää seuransa lippua
 • katsastuksen suorittavat seuran siihen valtuuttamat ja kouluttamat katsastajat, joilla on liittojen myöntämä katsastajalupa. Lahden Purjehdusseurassa katsastuksia tekee Harrasteveneilytoimikunnan alainen katsastustoiminta.
 • Ajan tasalla oleva venerekisteri katsastetuista veneistä julkaistaan verkkosivuilla jäsenten materiaalipankissa sekä Veneilyohjelmassa.
 • Rekisteröintivelvollisuuden piirissä olevaa rekisteröimätöntä venettä ei katsasteta. Myös rekisterimerkinnän veneessä tulee olla lainmukainen.
 • Vain katsastetut veneet kuuluvat seuran venerekisteriin ja saavat käyttää seuran lippua sekä osallistua kilpailuihin.

Peruskatsastus

Vene on aina peruskatsastettava:

 • Seuran rekisteriin liitettäessä (myös uudet veneet)
 • Veneen vaihtaessa omistajaa
 • Viiden vuoden välein
 • Seura voi myös peruskatsastuttaa veneen aina kun siihen katsotaan olevan aihetta

Peruskatsastus tehdään kaksivaiheisena: toinen runkotarkastuksena – tilataan aina erikseen katsastajalta – veneen ollessa maissa (30.4. mennessä) ja toinen veneen ollessa vesillä purjehdusvalmiina (30.6. mennessä). Runkotarkastuksessa tarkistetaan ulkopuolelta veneen runko, ohjauslaitteet, voiman-siirtolaitteet ja läpiviennit. Sisäpuolelta tarkastetaan vastaavat kohteet ja moottori. Kosteusmittaus tehdään peruskatsastuksen yhteydessä, mikäli se koetaan tarpeelliseksi ja kosteusmittari on saatavilla.

Vuosikatsastus

Vuosikatsastuksia suoritetaan pääasiassa sivun lopussa ilmoitetuissa yhteiskatsastustilaisuuksissa.

 • vuosikatsastus tehdään joka vuosi veneen ollessa purjehdusvalmiina
 • tarkastetaan turvallisuuteen vaikuttavat varusteet ja laitteet
 • peruskatsastuksen kakkososa korvaa normaalin vuosikatsastuksen
 • Katsastusmaksu laskutetaan etukäteen tammikuussa lähetettävän jäsenmaksulaskun yhteydessä

Katsastuksen kirjaaminen ja venetodistus

Katsastuksista ei täytetä enää uutta lomaketta vaan merkinnät tehdään sähköisesti Suuliin tai kirjalliseen peruskatsastuspöytäkirjaan, kunnes se on täynnä. Sen jälkeen siirrytään täysin sähköiseen järjestelmään ja perinteiset katsastuspöytäkirjat jäävät näin vaiheittain pois käytöstä. Venetodistus kirjoitetaan toistaiseksi edelleen peruskatsastuksen jälkeen (ns. keltaisista papereista luovutaan). Vuosikatsastuksesta tehdään merkintä Suuliin sekä venetodistukseen.

Venetodistuksen antaa peruskatsastuksen jälkeen seura, jonka rekisteriin vene merkitään. Voimassa oleva venetodistus on asetuksessa mainittu todistus oikeudesta käyttää seuran lippua. Todistus on pidettävä mukana veneessä. Venetodistus on voimassa katsastusmerkintöjen mukaisesti. Voimassaolo päättyy kuitenkin välittömästi veneen omistajan vaihtuessa tai omistajan vaihtaessa seuraa. Venetodistusta ei saa yliviivaamalla tai muulla tavoin muutella. Kadotetun venetodistuksen kopiosta peritään erillinen maksu.

Jos katsastutat veneesi toisen seuran katsastajalla, tulee siitä ilmoittaa viipymättä seuran toimistoon, jotta katsastettujen veneiden tilanne pysyy ajan tasalla. Ilmoitathan myös toimistoon, kun myyt veneesi. Ethän laita kaupan mukana perälippua!

Peruskatsastusmaksu 50 € sisältää molemmat katsastukset (runkotarkastus + vuosikatsastus) ja lisäksi katsastuskirjan. Katsastukset tulee olla suoritettu 30.6. mennessä. Vuosikatsastusmaksu 30 €.

Liputusohjeeseen voit tutustua tästä.

Jotkut vakuutusyhtiöt myöntävät venevakuutuksesta alennusta katsastettujen veneiden vakuutuksiin.

Ajan tasalla oleva venerekisteri katsastetuista veneistä julkaistaan seuran verkkosivuilla.

Katsastajat

Jukka Sorvali, katsastuspäällikkö – 040 5584 048 Osmo Lammi – 0400 340 893
Matias Harju – 050 307 2957 Sami Kallio – 0400 846 333
Simo Niemelä – 040 869 1096 Miikka Kivistö – 045 636 6123
Pertti Kukkonen – 0400 749 229 Petri Ojala – 050 566 8589
Jarkko Åström – 040 512 6181
Vuosikatsastusajat 2024 – VENEIDEN KATSASTUSAIKA PÄÄTTYY 30.6.2024
Myllysaari ke 15.5. klo 17, Matias Harju, Sami Kallio
Myllysaari ma 27.5. klo 17, Simo Niemelä, Sami Kallio
Myllysaari ma 17.6.  klo 17, Petri Ojala
Ykskoivu la 8.6. klo 12 – 15 Osmo Lammi, Pertti Kukkonen, Jarkko Åström
Ykskoivu la 15.6. klo 15 – 18 Pertti Kukkonen, Jarkko Åström, Matias Harju
Padasjoki pe 7.6. klo 16 – 19 Osmo Lammi,
Kuhmoinen, sovittaessa. Jukka Sorvali
Vääksy, sovittaessa, Simo Niemelä