Sailing Center Lahti -kausikortin sopimusehdot

Purjehtimaan oppii purjehtimalla

Sailing Center Lahti sopimusehdot

 1. Tätä sopimusta sovelletaan ajanjaksolla 1.5.2024 -15.11.2024 (säävarauksin).
 2. LPS Sailing Centerillä on käytössä J70-veneitä, jotka ovat vuokrattu Sailing Center toimintaa varten. Purjehtija voi varata ja käyttää J70-veneitä vuokrauskalenterin mukaan sopimuskauden aikana sekä osallistua muuhun LPS Sailing Centerin toimintaan.
 3. Tämän sopimuksen pätevyyden ehtona on, että purjehtija on LPS:n tai jonkun muun SPV:n alaisen seuran jäsen ja että LPS Sailing Centerin kausimaksu tai purjehduskertamaksut on maksettu.
 4. Jokainen purjehtija osallistuu purjehduksiin ja LPS Sailing Centerin toimintaan omalla vastuullaan.
 5. J70-veneitä ei saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin Sailing Centerin toimintaan, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu (esim. tiimien regatta- ja kilpailukäyttöön vuokraus).
 6. Sailing Center itse käyttää ja voi varata veneitä mm. yhteisiin harjoituksiin, purjehduskoulun, yhteistyökumppaneiden ja sponsoreiden purjehdustilaisuuksiin sekä järjestettäviin avoimiin tutustumispurjehduksiin. Nämä varataan etukäteen varauskalenterissa ja tällöin veneet tai vene ei purjehtijoiden käytössä
 7. Veneiden käyttöä sovelletaan seuraavasti:
  – Ainoastaan tämän sopimuksen allekirjoittaneilla ja kaikkien maksujen suorittaneilla purjehtijoilla on oikeus varata varauskalenterissa vene ja käyttää sitä LPS Sailing Centerin ohjeiden mukaisesti.
  – Purjehtijat voivat tehdä vain yhden varauksen kerrallaan, eivätkä voi tehdä uutta varausta ennen kuin edellinen varaus on käytetty, ellei toisin ole sovittu. (esim. vakioharjoitusvuorot).
  – Veneiden käytön maksimoimiseksi ennakkovarattu vene pitää peruuttaa vähintään 24 tuntia ennen varattua aikaa.
 8. Veneen päällikkö (kippari) on aina nimitettävä purjehtijoiden joukosta, kun vene on käytössä ja ennen köysien irrotusta rannasta. Kippari vastaa veneestä ja sen miehistöstä (https://www.traficom.fi/fi/vesiliikennelaki2020).
 9. Purjehtija sitoutuu käyttäessään venettä ottamaan huomioon vesiliikennelain vaatimukset sekä noudattamaan voimassa olevia muita lakeja ja asetuksia. (https://www.traficom.fi/fi/vesiliikennelaki2020).
 10. Kippari on vastuussa siitä, että hänellä on riittävät yleiset tiedot veneistä sekä kilpa- ja väistämissäännöistä voidakseen ohjata ja käyttää venettä. Kaikkien aluksella olevien henkilöiden tulee aina käyttää pelastusliivejä.
 11. LPS Sailing Center on vastuussa siitä, että veneet varusteineen ovat vakuutettuja. Vahingon sattuessa veneen nimetty kippari yhdessä muiden veneessä olevien purjehtijoiden kanssa ovat yhteisvastuullisesti velvollisia korvaamaan vakuutuksen omavastuun. Omavastuu on 500€.
 12. Nimetty kippari on yhdessä veneessä olevien purjehtijoiden kanssa vastuussa kaikista kustannuksista ja kaikista oikeudellisista seurauksista, jos vakuutusyhtiö jostakin syystä ei korvaa vahinkoa esimerkiksi huolimattomuudesta tai muusta syystä.
 13. Purjehtijat ovat velvollisia huolehtimaan veneestä yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan erityistä huolellisuutta. Tämä tarkoittaa sitä, että veneitä, purjeita ja muita varusteita on käsiteltävä huolellisesti ja vastuullisesti.
 14. Purjehtijan on tarkastettava vene ennen käyttöä ja sen jälkeen, erillisen listan mukaisesti. Purjehtijat sitoutuvat ilmoittamaan pienimmästäkin veneeseen tai sen varusteisiin kohdistuvasta viasta, puutteesta tai vauriosta LPS Sailing Centerin whats app ryhmään. Myös muista LPS Sailing Center veneistä kuin käyttämästään veneestä löydetyistä vaurioista on myös hyvä ilmoitettava LPS Sailing Centerille.
 15. Vahingosta, jota ei ole ilmoitettu, mutta jonka toinen havaitsee myöhemmin, voidaan veloittaa tarvittaessa korvaussumma edelliseltä kipparilta ja purjehtijoilta, joka viimeksi käytti venettä. Korvaussumman suuruus on maksimissaan omavastuun suuruinen 500€.
 16. Kun purjehtija on käyttänyt venettä, hänen ja / tai nimetyn kipparin on varmistettava, että se on tiukasti kiinni laiturissa ja että rungon sivuilla on riittävä määrä lepuuttajia ja että kaikki varusteet on laitettu oikeille paikoille. Purjeet tulee aina jättää rullalle ja pakata ilmavasti, genakkeeri kuivataan, vene jätetään kuivaksi sisältä, köydet vyyhdetään ja jätetään roikkumaan/kuivumaan veneen sisällä. Nämä kaikki toiminnot tehdään erillisen veneessä olevan ohjelistan mukaan.
 17. Huoltoja tehdään talkoiden muodossa purjehtijoiden kesken keväällä ja syksyllä sekä kauden aikana tarpeen mukaan. Purjehtijat sitoutuvat perinteisessä ns. “talkoohengessä”, auttamaan veneen nostamisissa, pohjan pesuissa, vesille laskemisissa, rikauksissa, purkamisissa.
 18. LPS Sailing Centerissä on henkilö, jonka vastuualueeseen kuuluvat kaikki käytännön asiat, mukaan lukien veneiden tarkastus.
 19. LPS Sailing Center on sitoutunut tarjoamaan valikoiman varaosia, joilla varmistetaan, että veneet ovat aina purjehduskuntoisia. Mikäli vene ei tästä huolimatta ole purjehduskunnossa ei tämä oikeuta purjehtijaa vaatimaan mitään korvausta tai hyvitystä LPS Sailing Centeriltä.
 20. Kippari ja miehistö, joka on maksanut kausimaksun, voi vuokrata veneen myös Regattaan Lahden ulkopuolelle esim. SM, EM, MM, kotimaiset ranking kilpailut. Vuokraaminen näihin kilpailuihin maksaa purjehtijoille 200 €/vene per päivä. Hintaan sisältyy traileri, purjeet sekä tarvittaessa perämoottori. Purjehtija itse varmistaa, että varusteet täyttävät kilpailun järjestäjän vaatimukset vastaavien purjehdussääntöjen mukaisesti. Purjehtijalla on oikeus käyttää omia purjeitaan.
 21. LPS Sailing Centerissä järjestetään harjoitukset viikoittain (ei heinäkuussa) sekä kilpailusarja (Keskiviikko-kisat). Tätä varten muodostetaan “seka” -joukkueet. Joukkueita muodostettaessa tavoitteena on, että joukkueet ovat mahdollisimman tasaisia. Niiden, jotka eivät kilpaile, tulee auttaa kilpailujärjestelyissä. Veneet voidaan vaihtaa joukkueiden kesken jokaisen purjehduksen välissä.
 22. Purjehtijalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta tai omaa kausikorttiansa tai käyntikertakorttia toiselle henkilölle eikä hän saa edelleen vuokrata tai siirtää venettä toiselle.
 23. Purjehtija antaa LPS Sailing Centerille oikeuden julkaista osallistuja- ja tulosluetteloita (GDPR sääntöjä noudattaen) sekä käyttää toiminnassa otettua video- ja kuvamateriaalia markkinoinnissa esim. kotisivuillaan, some-kanavissa ym.
 24. Allekirjoituksella purjehtija vahvistaa lukeneensa tämän sopimuksen ja ymmärtäneensä sen sisällön oikeudet ja velvoitteet. LPS Sailing Center pidättää oikeuden muuttaa tätä sopimusta ja muita ohjeita tarvittaessa.
 25. Alle 18-vuotias purjehtija tarvitsee huoltajan allekirjoituksen. Tällöin huoltaja vastaa sopimuksen velvoitteista.
 26. Mikäli purjehtija ei täytä tämän sopimuksen sisältämiä velvoitteita, LPS Sailing Centerillä on oikeus purkaa tämä sopimus ja käyttää kokonaan tai osa jäsenmaksusta vahingon korvaamiseen, jotka kipparin tai hänen miehistönsä voidaan katsoa aiheuttaneen veneille tai niiden varusteille huollon puutteen tai huolimattomuuden seurauksena.