Katsastus

Katsastussäännöt ovat valtakunnalliset ja niitä noudattavat kaikki Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n kuuluvat seurat. Katsastuksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää veneturvallisuutta ohjaamalla ja opastamalla veneilijöitä veneidensä hoitoa, varustamista ja varusteiden käyttötaitoa koskevissa asioissa sekä turvallisuusmyönteisten asenteiden omaksumisessa.

Katsastuksen tärkeimpänä perusteena on merilain 8 §: ”Aluksen tulee, sitä merenkulkuun käytettäessä, olla niin rakennettu, varustettu, miehitetty, lastattu ja vaadittavin tarvikkeiden varustettu, että ihmishenki ja omaisuus voidaan, ottaen huomioon sekä kulkuveden laatu että liikenne, johon alusta käytetään, katsoa turvalliseksi.”

Laki ei määrää huviveneitä katsastettavaksi, mutta vastuu veneestä ja siinä olevien henkilöiden turvallisuudesta on veneen omistajalla ja kulussa oltaessa päällikkönä toimivalla. Katsastus ei vapauta heitä tästä vastuussa. Päällikön on ennen purjehdukselle lähtöä parhaansa mukaan varmistauduttava siitä, että vene on täysin kunnossa, merikelpoinen ja riittävästi miehitetty.

Kilpailussa noudatettavista katsastusohjeista määrätään kilpailukutsussa.

Katsastusmenettely

 • jaetaan kahteen osaan: peruskatsastukseen ja vuosikatsastukseen
 • on suoritettava purjehduskauden alussa kesäkuun loppuun mennessä ja se on voimassa seuraavan vuoden kesäkuun loppuun
 • vene merkitään vuosittain kotiseuran rekisteriin, jolloin vene saa oikeuden käyttää seuransa lippua
 • katsastuksen suorittavat seuran siihen valtuuttamat ja kouluttamat katsastajat, joilla on liittojen myöntämä katsastajalupa. Lahden Purjehdusseurassa katsastuksia tekevät katsastustoimikunnan jäsenet

Peruskatsastus

Peruskatsastus tilataan aina erikseen katsastajalta

Vene on aina peruskatsastettava:

 • Seuran rekisteriin liitettäessä (myös uudet veneet)
 • Veneen vaihtaessa omistajaa
 • Viiden vuoden välein
 • Seura voi myös peruskatsastuttaa veneen aina kun siihen katsotaan olevan aihetta

Peruskatsastus tehdään kaksivaiheisena: toinen runkotarkastuksena veneen ollessa maissa ja toinen veneen ollessa vesillä purjehdusvalmiina. Runko-tarkastuksessa tarkistetaan ulkopuolelta veneen runko, ohjauslaitteet, voiman-siirtolaitteet ja läpiviennit. Sisäpuolelta tarkastetaan vastaavat kohteet ja moottori.

Vuosikatsastus

 • vuosikatsastus tehdään joka vuosi veneen ollessa purjehdusvalmiina
 • tarkastetaan turvallisuuteen vaikuttavat varusteet ja laitteet
 • peruskatsastuksen kakkososa korvaa normaalin vuosikatsastuksen
 • Katsastusmaksu laskutetaan etukäteen tammikuussa lähetettävän jäsenmaksulaskun yhteydessä

Veneen katsastuspöytäkirja ja venetodistus

Peruskatsastuksesta laaditaan katsastuspöytäkirja, jonka toinen kappale jää veneen omistajalle ja toinen seuralle, jonka rekisteriin vene merkitään. Vuosikatsastuksesta tehdään merkintä peruskatsastuspöytäkirjaan sekä venetodistukseen.

Venetodistuksen antaa peruskatsastuksen jälkeen seura, jonka rekisteriin vene merkitään. Voimassa olevan venetodistus on asetuksessa mainittu todistus oikeudesta käyttää seuran lippua. Todistus on pidettävä mukana veneessä. Venetodistus on voimassa katsastusmerkintöjen mukaisesti. Voimassaolo päättyy kuitenkin välittömästi veneen omistajan vaihtuessa tai omistajan vaihtaessa seuraa. Venetodistusta ei saa yliviivaamalla tai muulla tavoin muutella. Kadotetun venetodistuksen tai katsastuspöytäkirjan kopiosta peritään erillinen maksu.

Peruskatsastusmaksu sisältää molemmat katsastukset ja lisäksi katsastuskirjan. Katsastukset tulee olla suoritettu 30.6. mennessä. Katsastajille ei voi maksaa katsastusmaksua, mutta katsastaja voi periä matkakorvauksen.

Lue lippuohje Veneilyohjelmasta. Jotkut vakuutusyhtiöt myöntävät venevakuutuksesta alennusta 10–20 prosenttia katsastettujen veneiden vakuutuksiin.

Ajan tasalla oleva venerekisteri katsastetuista veneistä julkaistaan seuran verkkosivuilla.

Katsastajat

Jukka Sorvali, katsastuspäällikkö – 040 5584 048 Osmo Lammi – 0400 340 893
Matias Harju – 050 307 2957 Sami Kallio – 0400 846 333
Hannu Junttila – 040 028 6079 Miikka Kivistö – 045 636 6123
Pertti Kukkonen – 0400 749 229 Petri Ojala – 050 566 8589
Vuosikatsastusajat 2023 julkaistaan keväällä
Myllysaari
Ykskoivu
Padasjoki
Kuhmoinen